Skip to content

De medewerkers

Doktersassistentes

Nadine Pluimgraaf

Bea van der Groep

Jacqueline Kromhout

Petra Hoek

Kimberley Hof

Netty van Beelen

Barbra Alkemade

Esther Smit

Wendy Ravensbergen

Bernice de Boer

Praktijkondersteuners Somatiek:

Mw. L. van Berkel-Kromhout, Praktijkondersteuner

Mw C. van Ruiten, tijdelijke Praktijkondersteuner

Praktijkondersteuners GGZ:

De praktijkondersteuners voor psychische en psychosociale klachten (POH-GGZ) zijn ook onderdeel van de huisartsenpraktijk en zijn gehuisvest aan de Vinkeweg 70, 2223 JR Katwijk. Route

Klik hier voor algemene informatie over de POH-GGZ

Team POH-GGZ

Huisartsen:

Drs. H.C. Brameijer, huisarts

Drs. C. van Leeuwen, waarnemend huisarts

Drs. D. Melchers, waarnemend huisarts

Drs J. Stolwijk, huisarts in opleiding

Heeft u een klacht?

 

Bespreek uw onvrede met uw huisarts.

Vanaf 1 januari 2017 is de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) in werking getreden. Deze wet beoogt een betere en snellere aanpak van klachten.

Wanneer u ontevreden bent, waarderen we het zeer dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede kunnen wij immers samen proberen tot een oplossing te komen. U kunt eventueel gebruik maken van Klachtenformulier-huisartsenpraktijk.pdf

Komt u er echter met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. Deze klachtenfunctionaris bemiddelt bij de klacht, kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Bovendien zijn de gesprekken met de klachtenfunctionaris vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van de SKGE https://www.skge.nl/ De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088-0229190

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden die namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

Het oordeel van de geschillencommissie is bindend.

Vakantiewaarneming

 

Vakanties 2019

Maandag 21 oktober t/m vrijdag 25 oktober
Maandag 23 december t/m vrijdag 27 december

Waarneming

Tijdens de vakanties is de praktijk gesloten. Bij spoedgevallen kunt u terecht bij een van de andere huisartsenpraktijken die in de HOED Zeehos gevestigd zijn.

De waarneming is verdeeld volgens de eerste letter van uw achternaam

A t/m G           Dr Ten Hove                Tel 071-4013777

H t/m O          Dr Lodder                      Tel 071-4014600

P t/m Z           Dr Kingma                    Tel 071-4012023

Handige links

 

Thuisarts.nl betrouwbare en onafhankelijke informatie van uw arts

Team SO Katwijk  bij vragen over welzijn, zorg, wonen, geld, werk en dagbesteding

Zorggroep Katwijk samenwerking huisartsen Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg

KWF Kankerbestrijding informatie over kanker

LCR reizigersadvies

Ikgeeftoestemming.nl