Skip to content

Heeft u een klacht?

 

Bespreek uw onvrede met uw huisarts.

Vanaf 1 januari 2017 is de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) in werking getreden. Deze wet beoogt een betere en snellere aanpak van klachten.

Wanneer u ontevreden bent, waarderen we het zeer dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede kunnen wij immers samen proberen tot een oplossing te komen.

Komt u er echter met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. Deze klachtenfunctionaris bemiddelt bij de klacht, kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Bovendien zijn de gesprekken met de klachtenfunctionaris vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van de SKGE https://www.skge.nl/ De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088-0229190

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden die namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

Het oordeel van de geschillencommissie is bindend.